تا بارگذاری کامل صفحه صبور باشید...
اگر مدت زیادی منتظر مانده اید F5 را بفشارید!

آرشیو شماره های گذشته روزنامه هنرمند

6049

شنبه 25 ژوئن 2016 - 18:56

7696 بازدید

به نام حی هنرمند

نشریه هنرمند به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مهدی احمدی به عنوان نخستین نشریه هنری کشور از سال ۱۳۸۶ آغاز به فعالیت نموده است و ضمن تهیه منشور اخلاقی، خود و تمامی کارکنانش را متعهد به رعایت منشور اخلاق حرفه‌ای که در ادامه آمده می‌دانند.

 

۱-آگاهی دهی عمومی

کارکنان روزنامه هنرمند، با توجه به رسالت و ماموریت اصلی روزنامه نگاری برای پاسخگویی به حق همگان در مورد دریافت اطلاعات عینی، برخورداری از آزادی بیان و انتقاد و همچنین بازتاب آزادانه افکار عمومی از طریق روزنامه هنرمند، وظیفه اگاهی دهی را در راس وظایف حرفه‌ای خود قرار می‌دهند.

 

۲-آزادی مطبوعات

کارکنان روزنامه هنرمند، دفاع از آزادی مطبوعات و تفسیر و تحلیل و انتقاد از وظایف اصلی خود می‌دانند. آزادی مطبوعات، فضای ضروری مورد نیاز برای شناخت حقیقت را فراهم می‌آورد و بدون آن، نمی‌توان انتظار داشت، حقیقت محترم شناخته شود و دروغ مطرود گردد.

 

۳-بیان حقیقت

کارکنان روزنامه هنرمند، همواره در خدمت کشف و بیان حقیقت خواهند بود، چرا که بیان حقیقت شالوده آگاهی دهی را تضمین می‌کند. به موجب این اصل کارکنان روزنامه هنرمند، وظیفه دارند آنچه را به راستی روی داده است و در آن شائبه دروغ وجود ندارد، منعکس کنند و از کتمان حقایق پرهیز نمایند.

 

۴-حق پاسخ و احترام به حیثیت فردی

کارکنان روزنامه هنرمند، در تمام مواردی که ممکن است انتشار مطلب و یا خبری از طریق روزنامه هنرمند، به حیثیت افراد لطمه وارد آورد، حق تصحیح و یا حق پاسخ را برای افراد محفوظ می‌دارند. به بیان دیگر هرگاه روزنامه هنرمند موضوعی را علیه یک فرد مطرح کند او حق دارد درباره آن توضیح دهد و روزنامه هنرمند نیز موظف به انعکاس آن خواهد بود.

 

۵-احترام به حریم خصوصی

کارکنان روزنامه هنرمند، ضمن احترام به حریم زندگی خصوصی افراد، خبری در این زمینه درج نمی‌کنند مگر در مواردی که انتشار آن برای جامعه ضروری باشد.

 

۶-صحت خبر

کارکنان روزنامه هنرمند، خود را موظف می‌دانند در صورت انتشار اخبار نادرست یا مبهم، ضمن عذرخواهی از مخاطبان اقدام به اصلاح خبر نمایند.

 

۷-داشتن و اعلام هویت

کارکنان روزنامه هنرمند، برای کسب خبر و گزارش به صراحت خبرنگار بودن خود را اعلام می‌کنند و مانند یک جاسوس و یا کارآگاه عمل نمی‌نمایند.

 

۸-منع تحت فشار قرار دادن افراد برای گرفتن خبر

کارکنان روزنامه هنرمند، برای گرفتن خبر، افراد را تحت فشار قرار نمی‌دهند، مگر در مواردی که برای جامعه بسیار ضروری باشد.

 

۹-پاکدستی در تهیه خبر

کارکنان روزنامه هنرمند، برای درج خبر یا خودداری از درج آن، از منبع خبر و یا افراد ذینفع اقدام به دریافت وجه نمی‌نمایند.

 

۱۰-رعایت حال افراد

کارکنان روزنامه هنرمند، در هنگام تهیه خبر، حال افرادی را که دچار شوک روانی شده اند رعایت می‌کنند.

 

۱۱-رعایت حقوق کودکان

کارکنان روزنامه هنرمند، ضمن درک حساسیت مصاحبه با کودکان، بدون اجازه والدین و یا مسوولان آموزشی از آنان عکس، خبر و یا مصاحبه درج نمی‌کنند.

 

۱۲-خودداری از افشای مشخصات متهم

کارکنان روزنامه هنرمند، در تهیه خبر از افشای مشخصات و هویت شخص و نزدیکان شخص متهم به جرم خودداری می‌نمایند.

 

۱۳-خودداری از طرح مسائل اخلاقی با افراد زیر ۱۸ سال

کارکنان روزنامه هنرمند، از مطرح کردن کودکان و نوجوانان زیر هجده سال در مسائل اخلاقی و تخلفات اخلاقی، حتی در مواردی که قانون منع نکرده باشد، خودداری می‌کند. به خصوص در مسائل مربوط به تجاوزات جنسی، خواه فردی که درباره او خبر منتشر می‌شود قربانی تجاوز باشد و خواه شاکی و یا متهم.

 

۱۴-فاش نکردن هویت قربانیان

کارکنان روزنامه هنرمند، خود را موظف می‌دانند از فاش کردن هویت و مشخصات قربانیان جنایات و یا تجاوزات جنسی حتی در مواردی که قانون منع نکرده باشد، خودداری نمایند.

 

۱۵-خودداری از نژادپرستی

کارکنان روزنامه هنرمند، خود را موظف می‌دانند که از تبلیغ و یا مطرح کردن مسائل تبعیض نژادی، تبعیض قومی، تبعیض مذهبی، تبعیض جنسی و نیز افشای حالات روانی خاص اشخاص خودداری نمایند.

 

۱۶-عدم سوء استفاده از اطلاعات مالی

کارکنان روزنامه هنرمند، از اطلاعات مالی به دست آمده، جهت منافع خود و نزدیکان شان سوء استفاده نمی‌نمایند.

 

۱۷-حفظ اسرار منابع خبری

کارکنان روزنامه هنرمند، خود را موظف می‌دانند، ضمن حفظ اسرار منابع خبری، در شرایطی افراد اجازه انتشار هویت خود را ندهند، از انتشار هویت آنها خودداری نمایند.

 

۱۸-عدم جانب داری و دوری از تعصب

کارکنان روزنامه هنرمند، در تهیه خبر و گزارش به گونه‌ای عمل کنند که خالی از جانب داری و تعصب باشد به نحوی که وقتی یک خواننده منصف آن را می‌خواند احساس کند که روزنامه نگار هر دو سوی ماجرا را دیده است.

سیامک ساسانیان